Godziny Męki Naszego Pana Jezusa ChrystusaGodziny Męki
Naszego Pana Jezusa Chrystusa
Godzina Czas Przebieg wydarzeń
Modlitwa przed każdą Godziną
Godzina Pierwsza 5 do 6 po południu Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę
Godzina Druga 6 do 7 wieczorem Jezus opuszcza Swoją Najświętszą Matkę
i udaje się do Wieczernika
Godzina Trzecia 7 do 8 wieczorem Wieczerza Starotestamentalna
Godzina Czwarta 8 do 9 wieczorem Wieczerza Eucharystyczna
Godzina Piąta 9 do 10 w nocy Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
Godzina Szósta 10 do 11 w nocy Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
Godzina Siódma 11 w nocy do 12 o północy Trzecia Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
Godzina Ósma 12 o północy do 1 w nocy Pojmanie Jezusa
Godzina Dziewiąta 1 do 2 nad ranem Jezus wrzucony do potoku Cedron
Godzina Dziesiąta 2 do 3 nad ranem Jezus przyprowadzony do Annasza
Godzina Jedenasta 3 do 4 rano Jezus w domu Kajfasza
Godzina Dwunasta 4 do 5 rano Jezus na łasce żołnierzy
Godzina Trzynasta 5 do 6 rano Jezus w więzieniu
Godzina Czternasta 6 do 7 rano Jezus ponownie przed Kajfaszem,
następnie przyprowadzony do Piłata
Godzina Piętnasta 7 do 8 rano Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda
Godzina Szesnasta 8 do 9 rano Jezus ponownie przed Piłatem, lud wybiera Barabasza
a odrzuca Jezusa. Biczowanie Jezusa
Godzina Siedemnasta 9 do 10 rano Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO.
Jezus skazany na śmierć
Godzina Osiemnasta 10 do 11 przed południem Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię.
Obnażenie Jezusa
Godzina Dziewiętnasta 11 rano do 12 w południe Ukrzyżowanie
Godzina Dwudziesta 12 w południe do 1 po południu Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu.
Pierwsze Słowo z Krzyża
Godzina Dwudziesta Pierwsza 1 do 2 po południu Druga Godzina Konania na Krzyżu
(Drugie, Trzecie, i Czwarte Słowo z Krzyża)
Godzina Dwudziesta Druga 2 do 3 po południu Trzecia Godzina Konania na Krzyżu
(Piąte, Szóste i Siódme Słowo). Jezus umiera
Godzina Dwudziesta Trzecia Od 3 do 4 po południu Zmarły Jezus jest przebity ostrzem włóczni.
Zdjęcie z Krzyża
Godzina Dwudziesta Czwarta Od 4 do 5 po południu Złożenie Jezusa do grobu.
Najświętsza Maryja opuszczona
Dziękczynienie po każdej Godzinie